Антон Радев

Последните няколко години бяха заети и с много четене. От множеството книги и научни трудове, които изчетох на английски език за ползваемостта, човешките фактори, дизайна на взаимодействоето, взаимодействието между човека и компютъра и фактът, че няма нито една книга от български автор, категорично реших, че е време да напиша.

Дизайн, хора и взаимодействия (ISBN: 99921-58-10-7) за една година се получи нещо много повече от книга за създаването на съвременни технологични продукти. Ние, потребителите, които наричам хората през цялото време в книгата сме главната роля в съвременния свят на технологиите, ориентирани към потребителите и техните нужди, живот, емоции и преживяване.

Книгата засяга шест теми:
  • Интернет и бизнес философия
  • Взаимодействие между човека и компютъра
  • Човешки фактори и ергономия
  • Потребителско преживяване
  • Потребителски нужди
  • Ползваемост