Антон Радев

2014 - до днес
Уважаван Senior Front-End Developer в SoftServe Bulgaria
2011 - 2014
Усърдна работа и изключителни резултати в Duvamis
Февруари 2014
PHP Certificate
2012 - 2013
Написах и издадох книгата "Дизайн, хора и взаимодействия" (ISBN 99921-58-10-7)
2013
Регистрирах списанието "Потребители. Преживяване. Проекти. Дизайн" (ISSN 1314-8311)
2013
Курс, разработка на проект и сертификат за "Technology Entrepreneurship" с отличие
2012
Курс, разработка на проект и сертификат за "Human-Computer Interaction" с отличие
и похвала от екипа на курса от Станфордския университет.
2012
Project Management сертификат
2012
Software Business Analysis сертификат
2012
Web Design Concepts, Master level сертификат
2009 - 2011
Над 50 проекта в Уеб Дизайн България Груп
2009
Съосновах Уеб Дизайн България Груп
2006 - 2007
Отлична работа като интерфейсен дизайнер в Dobrosoft
2004 - 2006
Доста свършена работа в Уеб Медия Груп (News.bg и Topsport.bg)
2004
Редизайн на графични елементи на списание Икономика